En una societat instagrammer on ens fem auto-bombo amb una normalitat inquietant –permeteu-me l’incís—, les mostres de naturalitat en persona són un regal inesperat. Apareixen de tant en tant, en aquella etapa de la nit en que la cervesa deixa anar el seu poder desinhibidor